கணினி கிளை

தொலைபேசி எண்: : 011-2432505

முக்கிய செயல்பாடுகள்:

  • வாகன உரிமங்களை வழங்குவது தொடர்பான தகவல்களை கணினி அமைப்பில் உள்ளிடுதல் மற்றும் மாற்றியமைத்தல்

  • பிளாக்லிஸ்ட் மற்றும் வாகனங்களின் தடுப்புப்பட்டியலை நீக்குதல்

  • வாகன உரிமம் வழங்குவதில் உள்ள பிழைகளை சரி செய்தல்

  • தினசரி வாகன வருவாய் உரிம அறிக்கைகளைப் பெறுதல்

  • நாட்டில் பதிவு செய்யாமல் தற்காலிகமாக பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்களுக்கான வருவாய் உரிமம் வழங்குவது தொடர்பான தகவல்களை கணினி அமைப்பில் உள்ளிடுதல்

  • தேவைப்படும்போது பயனர்பெயர்கள் மற்றும் கடவுச்சொற்களை உருவாக்கி அகற்றல்

  • கணினி அமைப்பு செயலிழப்புகள் தொடர்பான தேவையான வேலைகளை மேற்கொள்வது

  • இணைய வருவாய் உரிம அறிக்கைகள் மற்றும் வங்கி கணக்குகளின் ஒப்பீடு

  • இணைய வருவாய் உரிமங்களை இடுகையிடுவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது

  • அலுவலகத்திற்கு வரும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு ரிட்டர்ன் மெயில் மூலம் பெறப்பட்ட இணையதள வருவாய் உரிமங்களை வழங்க நடவடிக்கை எடுத்தல்