கணக்கு கிளை

தொலைபேசி எண்: 011-2327270

முக்கிய செயல்பாடுகள்:

  • மேல்மாகாண மோட்டார் போக்குவரத்து திணைக்களத்தினால் சேகரிக்கப்படும் சகல வருமானம் தொடர்பான கணக்குகளை சேகரித்தல், அறிக்கை செய்தல் மற்றும் தயாரித்தல்.

  • மாகாணத்தின் பிரதேச செயலகங்களுக்கு வருமான அனுமதிப்பத்திரங்களை முறைப்படி விநியோகித்தல்

  • தணிக்கை வினவல்களைக் கையாளுதல்
  • சேமிப்பு நடவடிக்கைகளின் கட்டுப்பாடு
  • ஊதிய சரிசெய்தல், ஊதியம் மற்றும் கணக்கியல்
  • கணக்கு சுருக்கங்கள் மற்றும் வங்கி ஒப்பீடுகள்
  • பிரதேச செயலகங்களுக்கான ஒதுக்கீடு
  • தினசரி வருமானத்தின் வங்கி
  • நடத்துனர் உரிமத்திற்கான கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது