மேல் மாகாண மோட்டார் போக்குவரத்து திணைக்களத்தின் https://www.motortraffic.wp.gov.lk என்ற இணையத்தளத்திற்குச் செல்வதன் மூலம், மேல் மாகாணத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாகனங்களுக்கான வாகன வருமான அனுமதிப்பத்திரங்களை இணையத்தில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

ஆன்லைனில் வழங்கப்படும் தற்காலிக வாகன அனுமதி 2 மாதங்களுக்கு செல்லுபடியாகும்.

உங்கள் வருவாய் உரிமத்தை ஆன்லைனில் பெற உள்நுழைக