ලියාපදිංචි ගරාජ ලැයිස්තුව – 2022

ඉසුරු ට්‍රේඩර්ස්, 179, හයිලෙවල් පාර, ගලවිලවත්ත, හෝමාගම
සිලෝන් පෙට්‍රෝලියම් ස්ටෝරේජ් ටර්මිනල් ලිමිටඩ්, කොලොන්නාව
ආනන්ද ඔටෝ සර්විස් ස්ටේෂන්, 371, අවිස්සාවේල්ල පාර, ගල්වාන හන්දිය, මුල්ලේරියාව
මජින්තා මෝටර්ස්,417බී,පරණ කොට්ටාව පාර,උඩහමුල්ල,නුගේගොඩ.
බී.එම්.ඩී.සර්විස් ස්ටේෂන්, 81, හයිලෙවල් පාර, හෝමාගම
චන්දිමා සර්විස් ස්ටේෂන්, 131/1 එගොඩ උයන, මොරටුව
ස්ටාර් ලුබ්ලක් ඉසුරු සර්විස් සෙන්ටර්, 138/ඒ, කොළඹ පාර, පහළ හංවැල්ල, හංවැල්ල
ලකී ට්‍රේඩර්ස්, 233, ගාලු පාර, ගල්කිස්ස
අයි.වී.එස්. ඉංජිනියර්ස්, 63, මාළිගාවත්ත පෙදෙස, කොළඹ 10.
ෂව්පබ් ටෙක්නික් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්, 123, ප්‍රධාන පාර, දෙහිවල
ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව,මරදාන ට්‍රිපොලි මාවත,මාර්කට් පාර,දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව
එරංගා මෝටර් සර්විස්, 94, හයිලෙවල් පාර, හෝමාගම
කොළඹ නාගරික කර්මාන්තශාලාව, 175, ටී.බී.ජයා මාවත, කොළඹ 10
ඔටෝ මිරාජ් (පුද්)සමාගම,161,දෙහිවල පාර,මහරගම
නාවින්න සර්විස් ස්ටේෂන්,68/5,වට මාවත,විජේරාම,නුගේගොඩ
දිනිදු ඉංජිනියර්ස්, 28/1, රතඹලාහේන, ගොඩගම, මීගොඩ
ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය,මධ්‍යම බස්රථ කාර්යාලය,පිටකොටුව
ලසිත ඔටෝමෝටිව්ස්, 41, ශ්‍රී මහින්ද ධර්ම මාවත, දෙමටගොඩ, කොළඹ 09
ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය, 582, ගාලු පාර, ගල්කිස්ස
ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය, මොරටුව ඩිපෝව, 278, ගාලු පාර, කටුබැද්ද
සුභාෂ් ඇන්ඩ් චර්චිල් කාර් සෙන්ටර්, 465, ගනහේන, බත්තරමුල්ල
ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය,කටුබැද්ද ඩිපෝව, ගාලු පාර, කටුබැද්ද, මොරටුව
පොලිස් ප්‍රවාහන කොට්ඨාශය, 343, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට කොළඹ 05.
ජාතික රෝහල,සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව,සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය,සුවසිරිපාය,පූජ්‍ය බද්දෙගම විමලවංශ මාවත,කොළඹ10
ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය, 45, ලේඩ්න් බැස්ටියන් මාවත, කොළඹ 01.
සී/ස ඊබට් සිල්වා සංචාරක (පුද්) සමාගම, මල්වත්ත පාර, දෙහිවල
මෝගන් ඉංජිනියරිංග් (පෞද්ගලික)සමාගම,6,ස්වර්ණ මාවත,කොළඹ 06
ධම්මික මෝටර් ඉංජිනියරින්, 437, හෝකන්දර උතුර, හෝකන්දර, අරංගල
ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය,උඩහමුල්ල ඩිපෝව,380, පරණ කොට්ටාව පාර, උඩහමුල්ල
ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය,අංගොඩ ඩිපෝව,43, ගොතටුව නව නගරය,මුල්ලේරියාව
සස් ලංකා සර්විස් සෙන්ටර්, 59/4, මිරිස්වත්ත, පුවක්පිටිය
මල්කා ඔටෝ ලුබ්රිකන්ට් සර්විස්,413/1,පිටිපන උතුර,හෝමාගම
ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය,මට්ටක්කුලිය ඩිපෝව,නො51,හැදල තොටුපල පාර,කොලඹ 15
සුපිරි සර්විස් සෙන්ටර්, 19, හොරණ පාර, රිලාවල, පොල්ගස්ඕවිට
එම්.ආර්.එච්.සර්විස් ස්ටේෂන්, 375, ගොඩගම පාර,අතුරුගිරිය
රවී ඩීසල් සෙන්ටර්,473/28,සමූපකාර මාවත,පැලැන්වත්ත,පන්නිපිටිය
ගැලන්ට් මෝටර් ඉංජිනියර්ස්,943/ඒ, අවිස්සාවේල්ල පාර, නවගමුව, රණාල
ඉසුරු සර්ව්ස් සටේෂන්,65/1,පොල්ගස්ඕවිට,මත්තේගොඩ
මහ නගර සභාව,ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
කාර්ගාඩ් ඔටෝ මොබයිල් (පෞද්ගලික ) සමාගම, අංක/16/7/ඒ, පැලැන්වත්ත, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය
ඔටෝ බැක්ස් කාර් මේන්ටෙනර්ස් ඇන්ඩ් රිකවරි සර්විස්,829/1ඒ,උඩවත්ත පාර,මාලඹේ
උදාරා මෝටර්ස්,309/සී,හයිලෙවල් පාර,හංවැල්ල.
ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය,මහරගම ඩිපෝව,නො129/1,සිරි වජිරඥාණ මවත,දෙහිවල පාර,මහරගම